Zen

Here we share our personal journey to simplify life, as well as some tips on personal development by Valentina who is professional personal coach. 
~
На тази страница споделяме личното си пътуване към опростяване на живота, както и практики за лично развитие с Валентина, която е професионален личен коуч. 

 
             Fresh start rituals | Ритуали за ново начало
   5 Zero Waste Gift Ideas | 5 идеи за подаръци без отпадъци   

                                  
             
     


       

                                 


 

                               
                                   
                            
                
                                            
                                            


Няма коментари:

Публикуване на коментар