петък, 23 октомври 2020 г.

Сам на поход | Solo Hiking (St. Blaise – Le Landeron, Neuchatel) | Switzerland

До скоро думата “поход” не беше част от речника ми, а участието ми в планински походи се брои на пръсти и се дължи по-скоро на случайности. Едно от първите ми впечатления за Швейцария бе свързано именно с тази дума (hiking). Започнах да я чувам постоянно и скоро имах чувството, че всички отиват или се връщат от поход. Походите тук са нещо като национален спорт – на близки и далечни разстояния, тежки и леки, за ден или за седмица, в компания или самостоятелно. Да идеш на поход в планината е като да идеш на пазар – част от ежедневието на всеки швейцарец.
 
И ето, че след година и половина в Швейцария вече имам обувки за поход:) Не си представяйте, че изведнъж съм се превърнала в печен планинар, но нека кажем, че посещенията ми в планината вече не се дължат на случайности, а са планирани. Нещо повече – миналият уикенд направих първия си самостоятелен мини-поход! Това звучи малко екзотично за нас българите, които обичаме да правим нещата заедно, но е нещо безкрайно естествено тук, където хората предприемат много неща сами. 

Избирам си маршрут като за начинаещ и с всички елементи, които обичам – гора, лозя и старинно градче за крайна цел (Le Landeron). Раницата, маската, влакът и ето ме на първия ми поход сама! Виждам отражението си във витрина на гарата и се усмихвам на туриста отсреща – забележително е колко нови неща човек е склонен да опитва, когато започне живот в чужбина! 

*

Until recently, the word "hike" was not part of my vocabulary, and my mountain hikes were just a few and result of a coincidence. One of my first impressions of Switzerland was related to the word ‘hiking’. I started hearing it all the time and soon I had the feeling that everyone was going or coming back from a hike. Hiking here is something like a national sport - at short and long distances, heavy and light, for a day or a week, in groups or solo. Going on a mountain hike is like going to the food market - part of the daily routine of every Swiss.
 
And here I am - in a year and a half in Switzerland I have my first hiking shoes :) Don’t think that I have suddenly become a super hiker, however let's say that my visits to the mountain are no longer due to coincidences, but are planned. Something more, last weekend I did my first solo mini-hiking. This may sound a bit exotic for us Bulgarians, who like to do things together, but it is something absolutely natural here, where people do a lot of things on their own

I choose a trail for beginners with all the elements I love - forest, vineyards and an old town as a final destination (Le Landeron). The backpack, the mask, the train and here I am on my first solo hiking! I see myself in a shop window and I smile at the tourist from the reflection - it's amazing how many new things a person is open to try when starts living abroad! 


С влизането си в гората изпитвам известна тревога.. никога не съм била сама в гора и чувството е странно. Започвам да си изброявам всички неща, които контролирам – пътеката е обозначена, телефонът ми е зареден, тук често има чешми, и въобще няма нищо страшно;) С всяка стъпка навътре започвам да се отпускам и да потъвам в атмосферата. Скоро си дама сметка, че да ходиш сам в гора е като медитация. Шумовете, мириса на зелено, играта на светлина през клоните, умът ти започва да работи на други честоти и очите ти откриват различни красиви елементи навсякъде около теб. 
 
*

I am entering the forest with a sense of anxiety ... I have never been alone in a forest and the feeling is strange. I have start counting all the things under my control - the path is marked, my phone is charged, it is easy to find drinking water on the way, and there is nothing scary at all;) With each step inside I start to relax and feel the atmosphere. Soon start to realise that walking alone in the woods is like meditation. The noises, the smell of green, the play of light through the branches, your mind begins to work on different frequencies and your eyes find various beautiful elements all around you.

Гората свършва, за да прелее в лозя.. а лозята през есента са невероятно море от злато. И тъй като походите тук са всеобща страст, през голяма част от лозята са изградени пътеки за разходки, бегачи и велосипедисти.

*
 
The forest ends to overflow into vineyards ... and the vineyards in Autumn are an incredible sea of gold and light. And because hiking is a common passion here, walking trails are passing through most of the vineyards.

Моят първи соло поход свършва в градчето Le Landeron, което е част от списъка с обекти от историческото наследство на Швейцария. В старата част на града има красив овален площат, заобиколен плътно от стари къщи с две порти от двата края. В центъра на площада - две редици от лимонови дръвчета и фонтани от двете страни. Усещането е, че попадаш в декор от приказка. Тъй като е неделя, всичко  затворено, но си отбелязвам да се върна в събота, за да го видя в различно настроение.
 
*

My first solo hiking ends in the little medieval town of Le Landeron - part of the Inventory of Swiss Heritage Sites. In the old part of town there is a beautiful oval square, tightly surrounded by old houses with two gates at both ends. In the center of the square - two rows of lemon trees and fountains on both sides. The feeling is that you fall into a fairy tale. Since it's Sunday, everything is closed, but I note going back on Saturday to see it in a different mood:) 

Полезна информация: Маршрутът St. Blaise – Le Landeron отнема около 3 часа. Можете да го направите от двете посоки – и до двете изходни точки можете да стигнете с SBB(на всеки час има по 2 възможности). Маршрутът минава през Cornaux и Cressier, където също има гари и можете да скъсите разходката си ако се уморите;) Не изисква специални умения или подготвока – по-скоро е разходка, за която ви трябват удобни обувки.   
 
*

Useful information: The trail St. Blaise - Le Landeron takes about 3 hours. You can do it from both directions - you can reach both starting points with SBB (there are 2 options every hour). The trail passes through the towns of Cornaux and Cressier, where there are also train stations and you can shorten your walk if you get tired;) The trail does not require special skills or preparation - rather it is a walk for which you need just comfortable shoes 
Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар