неделя, 2 август 2020 г.

Ден в Ивоар | A Day in Yvoire | Travel

През януари с Валентина преминахме през много интересна коучинг програма за стартиране на новата година. Една от задачите бе посветена на простичката рецепта за щастие - да правиш повече от това, което те прави щастлив! Трябваше да изброим нещата, които обичаме да правим - които ни забавляват, зареждат и предизвикват. Първото нещо в моя списък беше - ДА ПЪТУВАМ. И тогава си казах, че не пътувам достатъчно и трубва да го правя повече, за да бъда повече Аз:) И веднага се захванах със задачата - още през февруари поехме към Йордания, Италия... и после бариерите паднаха и мандалото хлопна (както хубаво казваше моята баба). 

Четири месеца по-късно липсата на пътешествия така ме е стегнала за гърлото, че умът ми трескаво се бори да открие някаква  дори миниатюрна безопасна възможност да си достави малко от любимото занимание, за да се почувствам отново Аз! И тогава, докато се разхождам покрай езерото, се заглеждам в отсрещния бряг. Пътешествието е на една ръка разстояние или 20 минути с корабче (само да си взема личната карта, маската и дезинфектанта;)  

***

In January, Valentina and I went through a very interesting coaching program to start the new Year. One of the tasks was dedicated to the simple recipes for happiness - to do more of what makes you happy! We had to list the things we like to do - things that entertain, charge and challenge us. The first thing on my list was - TO TRAVEL. And then I said to myself that I don't travel enough and I have to travel more in order to be more ME :) And immediately start executing the task - back in February we went to Jordan, Italy.. and then the barriers fell and the doors were closed.

Four months later, the lack of travel has so gripped my throat that my mind is frantically struggling to find some even tiny safe way to get some of my favourite thing to do to feel Me again! And then, as I walk along the lake, I stare at the opposite shore. The journey is just there or 20 minutes by boat (just to get my ID, mask and disinfectant;)


Ивoар (Yvoire) е малко градче на френския бряг на Женевското езеро или както местните предпочитат да го наричат - Lac Leman. Въпреки, че присъства в списъка на 100-те най-красиви градове във Франция, Ивoар не е от местата, за които сте чували и които мечтаете да посетите. Може би точно затова (или е ефект от кризата С19) оставате така приятно изненадани, когато пристигнете - тесни и криволичащи калдаръмени улички, каменни къщи с дървени капаци, чаровно малко пристанище, площадче с църква, малък спретнат замък и цветя, цветя, цветя.. Вървиш сред тях и сърцето ти пее (нещо на френски, разбира се).

***

Yvoire is a small town on the French shores of Lake Geneva, or as the locals prefer to call it, Lac Leman. Although it is on the list of the 100 most beautiful cities in French, Yvoire is not one of the places you have heard of and dreamed of visiting. Maybe that's why (or is it an effect of the C19 crisis) you are so pleasantly surprised when you arrive - narrow and winding cobble streets, stone houses with wooden shutters, a charming little harbour, a church squire, a small neat castle and flowers, flowers, flowers... You walk among them and your heart sings (in French of course).

 
 

В Ивoар няма да имате нужда от пътеводител. Главната улица тръгва от пристанището, минава покрай местната църква, която съвсем както се очаква се намира на малко площадче с чешма и кафененца, за да стигне отново до езерото този път излизайки на романтичен порт до каменен (частен) замък. 

***

In Yvoire you will not need a guidebook. The main street starts from the port, passes the local church, which as expected is located on a small square with a fountain and cafes, to reach the lake again this time going out on a romantic port to a stone (private) castle.


Не ви е нужно много време да обиколите самото градче, но ще ви забави спрането да снимате всяка къща, всяка уличка, всяко цветно и рустикално кътче по пътя.

***

You don't need much time to go around the town, but it will slow you down to stop photographing every house, every street, every colourful and rustic corner on the road.


Разбира се, всяка градска разходка ще ви прикани да седнете да изпиете кафето си в някое от кафенетата по каменните улички, за обяд ще потърсите ресторант с тераса към езерото, после ще се наградите със сладолед или типичните френски палачинки. За обяд всички препоръчват филе от пържен костур, прясно уловен от езерото, който се сервира с картофки - нищо зашеметяващо, но много лятно и в унисон със студено френско розе и гледката към езерото.

***

Of course, every city walk will invite you to sit down for a coffee in one of the cafes on the cobbled streets, for lunch you will look for a restaurant with a terrace by the lake, then you will be rewarded with an ice cream or typical French pancakes. For lunch, everyone recommends fried perch fillet, freshly caught from the lake, served with potatoes - nothing stunning, but very summery and perfectly accompanied by a cold French rose and a view of the lake.


Заради разположението и чара си, Ивoар е любимо място за разходка на жителите от целия раойн на Женевското езеро - както от френската му част, така и от Швейцария. Градчето е идеално за еднодневна разходка от Женева, Лозана и Нион с кола или с корабче през езерото. Разходката с корабче определено си заслужава - пътуването е точно толкова дълго колкото да си направите няколко хубави снимки, да ви замирише на вода, да усетите пръски свежест по лицето си и да се опитате да откриете разлики в крайбрежието от френската и швейцарската му страна. А гледката към Нион и неговия приказен замък е просто като картичка.

***

Due to its location and charm, Yvoire is a favourite place for walks of residents from all over the Lake Geneva - from both the French part and from Switzerland. The town is ideal for a day trip from Geneva, Lausanne and Nyon by car or boat across the lake. The boat trip is definitely worth it - the trip is just as long as taking a few nice pictures, smelling the water, splashing freshness on your face and trying to find differences on the coast from the French and Swiss sides. And the view of Nyon and its fairytale castle is just like a postcard.


И нещо интересно: Знаете ли, че Женевското езеро (или Lac Leman) е най-голямото езеро в Швейцария и второто по големина в Центална Евпора след Балатон? Счита се, че е ледниково езеро. А в САЩ има още едно Женевско езеро - в щата Уисконсин (Wisconsin).

***

And something interesting: Did you know that Lake Geneva (or Lac Leman) is the largest lake in Switzerland and the second largest in Central Europe after Lake Balafon? It is considered to be a glacial lake. And in the United States there is anotherLake Geneva - in the state of Wisconsin.

Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар