събота, 12 септември 2020 г.

Четири родопски села | Four Rhodope Villages | Travel

Лятото не започна обещаващо – неосъществими планове, отменени резервации, тревоги и колебания. Наложи се да променяме програми, да сменяме стратегии и да впрегнем въображението си в нова посока. След първоначалното разочарование, че няма да успеем да посетим любимите си летни места, успяхме да подредим лятото си по нов начин – с нов прочит на любими стари места в България, прекарахме една необичайна, но страхотна лятна ваканция. 

 

Част от тези места са четири села в Родопите със старинни къщи, запазили духа и атмосферата на миналото. Ако досега не сте ги посещавали, препоръчваме ви да ги включите в плановете си. Можете да отседнете в едно от тях и да се разходите до останалите три.


***


The beginning of the summer was not promising - unfeasible plans, canceled reservations, worries and hesitations. We had to change programs, amend strategies and push our imagination in new directions. After the initial disappointment that we will not be able to visit our favorite summer places, we managed to organize our summer in a brand new way - with a new reading of favorite old places in Bulgaria and we spent one unusual but great summer vacation.


Some of these places are four old villages with preserved houses in the Rhodopes mountain that have kept the spirit and atmosphere of the past. If you have not visited them, we highly recommend to include all of them in your plans. You could stay in one village and organise day trips to the others (all of them very close to each other).


  


Лещен

 

Започвам от Лещен, защото него избрахме за нашата лятна база за седмица и защото е любимото ни родопско село. Лещен е сравнително малко селце с доста хубаво реставрирани стари къщи. Запазило е автентичен български стил  и настроение от старо време без тежката корона на голяма туристическа атракция и негативите, които идват от тази слава. Ако отсядате в такова място, съветваме ви да не избирате твърде голям или модерен хотел, а къща за гости (най-добре самостоятелна), за да усетите духа на мястото. Така ще можете да се насладите на сутрешното си кафе в тишината на утрото и да отворите бутилка хубаво българско вино на чардака по време на залез. 


***


Leshten 


Let's start with Leshten because we have chosen it as our summer base for a week and because it is our favourite Rhodope village. Leshten is a relatively small village with quite nicely restored old houses of stone and wood. It has preserved the authentic Bulgarian style and mood of old times without the heavy crown of a big tourist attraction and the negative impact of such a glory. If you are staying in such a place, our advise is not to choose too big or modern hotel, but a guest house (preferably one just for you) to enjoy the spirit of the place. This way you will be able to enjoy your first coffee for the day in the silence of the morning and open a bottle of good Bulgarian wine on the wooden veranda during sunset.


  
 
  

    

В Лещен няма много ресторанти. По-големите къщи за гости готвят само за своите гости, някои от хотелите имат кръчми, отворени и за външни посетители. В центъра на селцето има кръчма, която примамва с локацията си, но вероятността да ви разочарова с обслужването и безразличието си към клиентите си е огромна. За сметка на това срещу нея има малко магазинче, което предлага стоки от първа необходимост, някои дребни сувенири и най-голамото си съкровище – домашен мед и сладка.


***

You will not find many restaurants in Leshten. Larger guest houses cook for their guests only, some of the hotels have restaurants open to outside visitors. There is a small restaurant with a perfect central location but quite disappointing service. In the centre of the village you will find a small shop, which offers basic necessities, some small souvenirs and its biggest treasure - homemade honey and jams.


  

  


Делчево

 

От по-високите лещенски чардаци отсреща в далечината ще видите Делчево. Връщаме се тук след 10 години и оставаме малко разочаровани. Делчево е тъжен пример на неуспешно възстановяване. Къщите за гости, в които бяхме преди години, сега са затворени и обявени за продан. Много от първите реставрирани къщи също пустеят с табелки, че се продават. Паралелно цялото село прилича на строителна площадка с много нови строежи, които обаче не изглеждат много активни. В центъра срещу старата кръчма е построена нова с повечко бетон от подходящото за такова старинно място. Църквата е заключена.                  


***


Delchevo


From the higher verandas in Leshten in the distance you will see Delchevo. We came back here after 10 years and were little disappointed. Delchevo is a sad example of a failed recovery. The guest houses we visited years ago are now closed. Many of the first restored houses have signs for sale. In parallel, the whole village looks like a construction site with many new constructions, which, however, do not seem very active. In the centre of the village, opposite the old restaurant, a new one was built with more concrete than suitable for such an old place. The church is locked..

    

Долен

 

Долен е обявено за архитектурен резерват и това го е запазило от пълна разруха. Има доста реставрирани къщи, но и доста рушащти се. Църквата отново е заключена, но тук имаме късмет и жената, която се грижи за нея живее наблизо, вижда ни и идва да я отвори. Разказва ни, че в момента в селото има едва трима християни и тя приема ролята си на пазител на църквата като лична съдба и отговорност.


***


Dolen


Dolen has a status of an architectural monument and this saved it from destruction. There are a lot of beautiful restored houses, but also a lot of crumbling ones. The church is locked again, but here we were lucky and the woman who takes care of it lives nearby, saw us and came to open the church for us. She told us that there are only three Christians in the village, and she accepts her role as guardian of the church as a personal destiny and responsibility
Ковачевица

Ковачевица безспорно е кралицата на региона. Ако имате време да видите само едно от селата – това трябва да е Ковачевица. Ако обаче си отделите време за всички, оставете я зза финал. Ако започнете с нея, рискувате да остането не много впечатлени от всяко друго, което е по-малко и скромно.


***


Kovachevitsa


Kovachevitsa is without a doubt the queen of the region. If you have time to see only one of the villages - this must be Kovachevitsa. However, if you take time for all of them, leave Kovachevitsa for the end. If you start with it, there is a bog risk of not being very impressed by the smallest and modest villages.

   

   

    

Кавачевица дължи развитието и запазването си на факта, че тук не е имало турска администрация по време на османското робство. Това позволява на местните да определят облика на селцето и да го развиват като търговски и културен център дълги години. Строителството е наистина впечатляващо. Част от къщите приличат направо на малки замъци от камък и дърво. В ново време селото е използвано за декор на много български и чужди филмови продукции. Опитайте се да го посетите в делничен ден, за да усетите атмосферата на спокойствие. 


***


Kavachevitsa owes its development and preservation to the fact that there was no Turkish administration here during the Ottoman rule. This allows the locals to determine the appearance of the village and develop it as a commercial and cultural center for many years. The construction here is really impressive. Some of the houses look like small castles of stone and wood. In our days the village is used as a setting for many Bulgarian and foreign film productions. Try to visit it on weekdays to feel the mood of the place without the tourists.Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар