понеделник, 18 март 2019 г.

Ден в Лутри | A Day in Lutry | Switzerland

Продължавам да изследвам малките градчета, наредени като огърлица от перли покрай Женевското езеро. Всяка сутрин на път за работа ги виждам от влака - първо са терасите от лозя, следват тухлените покриви на градчетата и след тях синьото езеро. Красота, която съм решила да изследвам от близо :)

След Веве (Vevey) е ред на Лутри (Lutry). Всичко, което знам за него е от Instagram, а това означава - фотогенични редове от асиметрични цветни сгради, живописна алея край езерото и кокетно кафене. Проучването в Интернет не допринася особено с идеи какво да се види или прави в самото градче, което не ме изненадва или обезкуражава. Започвам да разбирам, че чарът на Швейцария има различен нюанс - без популярни забележителности, без много шум и суета. Лутри не прави изключение - не мога да направя голям списък с нещата, които да видите в града, освен класическите три за района:

*

I keep exploring the small towns arranged like a necklace of pearls along Lake Geneva. Every morning on the way to the office I see them from the train - first are the terraces of vineyards, followed by the brick roofs of the towns and then the blue lake. So I decided to explore this beauty up close.

After Vevey, it's Lutry's turn. All I know about Lutry is from Instagram, this means - photogenic rows of asymmetrical colourful buildings, a picturesque alley by the lake and a neat cafe. My research in Internet does not helps much with ideas of what to see or do in Lutry and this is not surprising or discouraging. I start understanding that the beauty of Switzerland has a different nuance - no popular attractions, no much noise and fuss. Lutry is no exception - I can't make a big list of things to see there, except the classic three for this area.1. Старият град - още щом влизам в Стария град на Лутри усещам нещо различно. Виещите се павирани улички са подобни на тези във Веве, но интересното тук са сградите - повечето са тесни, често несиметрични и подредени в редички като шарено лего. Разбира се, има катедрала, а всяка по-голяма улица води към езерото.  

*

1. The Old Town - as soon as I enter the Old Town of Lutry, I feel something different. The winding cobbled streets are similar to those in Vevey, however what is really interesting here are the buildings - most are narrow, often asymmetrical and arranged in rows like colourful Lego. Of course, there is a cathedral, and any bigger street leads to the lake.
2. Алеята край езерото - всеки град по Женевското езеро се възползва максимално от красотата на езерото. И тук откривам дълга алея, от която се открива невероятна гледка към Lavaux - най-големият винен район на Швейцария, чийто терасовидни лозя са защитени от Юнеско от 2007 г. От алеята тръгва влакче Lavaux Express, което ще ви разходи сред лозята.

*

2. Lutry Promenade - any city on lake Geneva makes the most of the beauty of the lake. And here I find a long promenade with  an incredible view of Lavaux - the largest wine region in Switzerland, whose terraced vineyards have been protected by UNESCO since 2007. From the Promenade you may take a train Lavaux Express that will take you to the vineyards. 
3. Rush Coffee & Co - винаги се забавлявам да откривам места, които съм забелязала в Instagram. В градче като Лутри дори не е нужно да търся адреса по карта. Попадам на кафенето докато снимам фасадите в стария град. Съвсем мъничко, но точно толкова чаровно колкото изглежда в Instagram. Предлагат мача лате с овесено или бадемово мляко! Вярвайте ми, не са много местата в Швейцария, където няма да ви погледнат с изумление при такава поръчка ;)  

*

3. Rush Coffee & Co - I always enjoy searching for places I've noticed on Instagram. In a town like Lutry, I don't even have to look up the address on the map. I come across the cafe while photographing the facades in the Old Town. Slightly small, but just as charming as it looks on Instagram. They offer match latte with oatmeal or almond milk. Believe me, there are not many in Switzerland where they will not look at you in amazement at such an order;)

 

Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар