неделя, 24 февруари 2019 г.

Ден във Веве | A Day in Vevey | Switzerland

Веве (Vevey) е малко швейцарско градче на Женевското езеро между Лозана и Монтрьо. Определено не е от местата, които човек знае по име и мечтае да посети, но ако пътят ви отведе до него, няма да съжалявате. 

Бях планирала разходка до известния му съсед Монтрьо (Montreux), но по пътя започнах да чета какво има да се види там и попаднах на препоръка за стария град на Веве. И тъй като обичам стари градчета, бързо реших да сменя посоката. Само да вметна, че пътят от Лозана към Веве е чиста поезия - от едната страна през цялото време виждате езерото, а от другата страхотни терасовидни лозя (нямам търпение да дойде пролетта и всичко да стане зелено).

*

Vevey is a small Swiss town on Lake Geneva between Lausanne and Montreux. It is definitely not one of the places that one knows by name and dreams of visiting, but if the road takes you to Vevey, you will not regret it.

I had planned a walk to its famous neibhour Montreux, but on the way I started exploring what to sea around and came across a recommendation for the old town of Vevey. And because I love old towns, I quickly decided to change direction. Just to add that the road from Lausanne to Vevey is pure poetry - on one side you see the lake all the time, and on the other great terraced vineyards (I can't wait for spring to come and everything to turn green)


Какво може да видите във Веве ако се разходите там за ден:

1. Старият град е швейцарска класика! Тесни павирани улички, цветни сгради с шарени дървени капаци и малки площадчета с чешма или статуя. Въпреки, че е събота няма много хора... Между къщите деца карат колела или играят на топка. Това настроение някак ми напомня за отминало време с игри на стражари и апаши из един не така подреден квартал :)

*

Here's what you can see in Vevey if you walk for a day:

1. The Old Town is a Swiss classic! Narrow cobbled streets, colorful buildings with colorful wooden shutters and small squares with a fountain or statue. Although it's Saturday, there aren't many people ... Between the houses, children ride bicycles or play football. This mood somehow reminds me of my childhood full of such games with the kids in a not so tidy neighborhood :)2. Läderach. Из уличките на стария град откривам малки магазинчета, бутици, шарени книжарници с ретро картички, ателиета и ароматни пекарни. И най-хубавото - страхотен магазин на шоколада Läderach. Влагам цялата си воля, за да изляза само с едно скромно пакетче. Не особено популярен извън Швейцария, Läderach е семеен бизнес с висока репутация сред производителите на щоколад - Elias Läderach печели титлата Световен Майстор на Шоколада за 2018. Ако търсите сувенир от Швейцария, препоръчвам ви това да е шоколад от Läderach. Rue du Théâtre 8

*

2. Läderach. Scrolling the streets of the Old Town, I find small shops, boutiques, colorful bookstores with retro cards, studios and fragrant bakeries. And best of all - a great Läderach chocolate shop:) I need to involve all my internal powers to go out from the shop with only a modest package. Not widely known, or available, outside of Switzerland, Läderach is family-run company highly regarded among connoisseurs: Elias Läderach won the title of 2018 World Chocolate Master. If there is only room for one souvenir … make it a box of Läderach chocolates. Rue du Theatre 83. А алеята край езерото е прекрасна! Гледката към Алпите ви кара да се чувствате като в картичка. Усещам, че трябва да се върна на пролет, когато всичко се разлисти. Прочетох, че цялата алея е покрита с цветя. Мисля си как, ако бяхме в Гърция или някъде в Италия, тази алея щеше да е пълна със заведения и хора. Тук заведенията се броят на пръсти. Умът ми веднага го регистрира като голям пропуск, но вече започвам да приемам, че тукашната култура не познава насладата да се препичаш на слънце на чаша кафе или коктейл с приятели на сладки дълги приказки. Докато се разхождате по алеята, обърнете внимание на две неща - статуя на Чарли Чаплин и арт инсталация на метална вилица в езерото (точно срещу статуята).

*

3. Vevey promenade by the lake is goarges! The view of the Alps makes you feel like looking a postcard. I feel like I need to come back in spring, when everything will be blooming. I read somewhere that the whole alley is covered with flowers. Just thinking that if this was in Greece or somewhere in Italy, the alley would be full of restaurants and people. Here the restaurants are few and far between. My mind immediately registers it as a big omission, but I'm already beginning to accept that the local culture does not value so much the pleasure of just sitting under the sun over a cup of coffee or a cocktail with friends in sweet long stories. While scrolling the promenade, keep an eye out for the bronze Chaplin statue, as well as the huge silver fork sculpture rising out of the lake (just against the statue).Веве е известен и с няколко любопитни факта, за които научавам докато се разхождам по алеята край езерото. Любопитен факт номер 1: великият Чарли Чаплин е прекарал тук последните 25 години от живота си и ще видите статуята му докато се разхождате край езерото. Една от големите забележителности на Веве е музеят, посветен на великия творец, който се намира в бившето му имение.

*

Vevey is also known for some interesting facts that I learn while walking along the alley by the lake. Curious fact number 1: the great Charlie Chaplin has spent the last 25 years of his life here and you will see his statue while walking by the lake. In Vevey is also the Chaplin’s World - the only museum dedicated to the revered comic actor and film-maker located in his former estate.


Любопитен факт номер 2: във Веве е централата на Нестле, които са решили да го отбележат с иновативна арт инсталация, която ще ви накара да се усмихнете :)

*

Curious fact number 2: In Vevey is the headquarters of Nestle, who have decided to mark it with an innovative art installation that will make you smile :)


Автор: Елица Лозанова I Снимки: eLights photography I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram

Няма коментари:

Публикуване на коментар