сряда, 16 януари 2019 г.

Година на промени | Switzerland


В навечерието на новата година Валето предложи да си намислим дума за 2019, такава каквато да ни говори и вдъхновява, да я напишем някъде, да й вдъхнем енергията си и да я оставим да работи за нас със стартирането на новата година. Моята дума за 2019 година ще бъде Променям!

Поводът за промяна - приех предложение за работа в Швейцария. Да живея в чужбина никога не е било сред целите ми. Чудила съм се дори на хората, които мечтаят да емигрират. Обичам България, привързана съм към семейството и приятелите си, харесвам живота си тук и сега. Сигурно се чудите защо го правя тогава?! Защото усещам, че животът може да е твърде кратък, за да го изживеем на едно място в едно измерение. И съм любопитна да разбера колко различно може да е ежедневието ми някъде другаде? Колко различна мога да бъда самата аз в различна среда? И защото съм чувала да казват, че ако не изучаваш живота, няма защо да го живееш :) 

Вълнувам се много! И се тревожа (хората, които ме познават ще се усмихнат, защото знаят, че тревогата е в ДНК-то ми;). Удобството на познатото е мощна притегателна сила и всяка промяна плаши в началото. Знам, че ще е трудно и със сигурност ще си поплаквам... Добре, че отивам в страната на шоколада - изпитан лек за щастие :)

И така, записвам своята дума за 2019 тук в блога и ще разказвам за всички нови неща, които откривам по пътя на промяната. Истории и снимки ще качвам и в Instagram. Ако ви стана интересно какво предстои, проверявайте блога от време на време, давайте съвети за по-плавна адаптация и вдъхновение, и.. стискайте палци! Време е за промени :)

*

On the New Year’s Eve, Valentina suggested that we think of a word for 2019, a word that will inspire us, to write it somewhere, to charge it with energy and let it work for us with the start of the New Year. My word for 2019 will be ‘Change’!

 

The reason for the Change - I accepted a job offer in Switzerland. Living abroad has never been one of my goals. I have even wondered about people who dream of emigrating. I love Bulgaria, I am attached to my family and friends, I like my life here and now. You must be wondering why I do it then ?! Because I feel that life can be too short to live it in one place in one dimension. And I'm curious to find out how different my daily life can be elsewhere? How different can I be in a different environment? And because I've read somewhere that if you don't explorelife, there's no point to live it :)

 

I'm super excited! And I worry (people who know me will smile because they know that anxiety is in my DNA;). The comfort of the familiar is a powerful attraction and any change scares in the beginning. I know that it will be challenging and I will certainly cry ... It's good that I'm going to the land of chocolate - a tested and confirmed cure for happiness :)

 

So, I am writing my word for 2019 here on the blog and I will talk about all the new things I discover on the path of Change. I will also upload stories and photos on Instagram. If you're curious about what's coming, check the blog from time to time, give tips for smoother adaptation and inspiration, and ... keep your fingers crossed! It's time for a change :)


Автор: Eлица Лозанова I Снимки: eLights photography  I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във Facebook и в Instagram 

Няма коментари:

Публикуване на коментар