неделя, 6 февруари 2022 г.

Fashion Trends We Are Going to Skip | Модни тенденции, които ще пропуснем | Life

🇬🇧 In recent years, fashion has become extremely fast - trends are changing so quickly that it is sometimes difficult to catch them in time. On the other hand - not very original! You have noticed all the fashion elements from the very recent past, which our generation has not yet had time to forget. Probably because of the old associations, some of the new fashion elements seem quite funny to us, and others even ridiculous. Some combinations are also quite amazing :) We are probably not early adaptors with many biases, but there are a few trends that always make us laugh and we will definitely not follow. If you are born after 1990, you are probably not influenced by the past and this text will not resonate with you :)


1. Lace collar. Elitsa had such a handmade white collar for her blue school uniform. The truth is that it used to be something special at that time - a way to be in uniform, but also somehow different. Today we do not see anything interesting in these collars.


~


🇧🇬 В последните години модата стана изключително бърза- тенденциите се сменят с такава скорост, че е трудно понякога да ги уловиш на време. За сметка на това- не е особено оригинална! Забелязали сте силното залитане към модни елементи от съвсем недалечното минало, които нашето поколение още не е имало време да забрави. Сигурно заради асоциациите, свързани с това минало, някои от новите модни тенденции ни се струват озадачаващи, а други откровено нелепи. Особено учудващи са и някои от комбинациите:) Може би сме малко бавни и предубедени, но има няколко неща в съвременната мода (особено американската), които много ни разсмиват и твърдо няма да последваме. Ако сте родени след 1990г., вероятно сте необременени и този текст не е за вас:)

~

1. Дантелена яка. Елица имаше такава ръчно шита бяла якичка за синята училищна престилка. Истината е, че някога е била нещо специално- начин да си в униформа, но и някак различен. Днес в тези якички не виждаме нищо интересно. 
2. Cycling Tights. We remember when the leggings came out of the gym and how it took us a while to get used to them as everyday clothes. We just got used to it, and we even started to like them when the short leggings (known as “cycling tights”) came on stage! And not only are they ridiculous outside of cycling (including on Princess Diana, who is seen as a pioneer in this trend), but they came in a combination with jackets and coats!


2. Къс клин. Помним, когато клиновете излязоха от спортните зали, и как ни отне малко време да свикнем с тях като ежедневно облекло. И тъкмо свикнахме, и даже започнахме да ги харесваме, когато на сцената излязоха късите клинчета! И не стига, че самите те стоят нелепо извън колоезденето (включително и на принцеса Даяна, която се сочи като пионер в този тренд), но ги комбинираха със сака и палта!


3. Slippers with socks outside. Well, you probably remember how slippers with towel socks were seen as a ridiculous combination in the past. And exactly this funny combination is the one that became a super trend on Instagram along with shoulder belt bags and scrunchies. It gets even funnier when slippers with socks come out and are paired with formal wear and cycling tights.

~

3. Пантофи с чорапи навън. Е няма как да не помните присмеха, който предизвикваха някога чехлите, обути с хавлиени чорапи!? Именно тази весела комбинация се превърна в супер хит и буквално заля Instagram заедно с чантите “бананки” и платнените ластици за коса. Още по-смешно става, когато домашните чехли и пантофи излязат на улицата и се комбинират с официално облекло и късо клинче.


4. Sweater vest. We didn't like these sweater vests before and we don’t like them now. We don't remember having one and we are not planning to buy one now. In this category we can add also  sweaters with sheep, dogs and other cute animals. They all seem just as childish to us as the short college skirts out of school.

~

4. Пуловер без ръкави. Не си падахме по тези пуловерчета и преди, и сега. Не помним да сме имали, няма и да си купим тепърва. В тази категория можем да добавим и пуловерите с овчици, кученца и други мили животинки. Всички те ни се струват точно толкова инфантилни, колкото и колежанските пласирани полички извън училище.5. Quilted jackets. This pattern will always remind us of the ladies in old Bulgarian administration. Here we can add the fashion of the puffer jackets of North Face type, which are great for a walk in the mountains, but we cannot fully understand them in the city. 

~

5. Ватирано яке. Ватираните якета и елеци винаги ще ни напомнят на лелките в администрацията. Тук можем да добавим и модата на късите пухени спортни якета тип North Face, които са прекрасни за планина, ама никак не ни се връзват с разходка в града. 
6. Teddy Bear coat. We know they are super trendy, we know! But, be honest - how many women have you seen who wear these coats nicely (we won't ask about elegant :)? Not to mention the fabric itself, which raises associations with Cheburashka (I leave a link for young readers;). And recently we noticed another retro model coat, which is making its way on Instagram - vegan fur-trimmed leather coats.

~

6. Плюшено палто. Знаем, че са много модерни, знаем! Ама, кажете честно- колко жени сте виждали, на които тези палта тип “плюшено мече” стоят хубаво (за елегантно няма да питаме:)? Да не говорим за самата материя, която буди асоциации за Чебурашка (оставям линк за младите читатели;). А от скоро забелязваме още един ретро модел палто, което си проправя път в Instagram- изкуствена кожа с пухчета по яката и ръкавите. 


7. Official tracksuit. Remember the time when we found ridiculous people going to the mall in a tracksuit. One of the side effects of the pandemic was the rise popularity of sportswear and leisureware. The lockdowns are over, but the slippers, the house kits, and the tracksuits took over the street. And for the final we share a cult combination of tracksuit, winter shoes and a teddy bear coat! Oh, let's not forget their hat :)

~

7. Официален анцунг. Помним времето, когато намирахме за смешни хората, които ходят с анцунг в мола. Един от страничните ефекти на пандемията бе издигане на спортните и домашни дрехи в култ. Локдауните свършиха, но домашните чехли, домашните комплекти и анцузите завладяха улицата. А за финал споделям култова комбинация от анцунг, зимни обувки и мечешко палто! О, да не забравим и шапка:)


Автор: Елица Лозанова I Снимки Instagram I Публикувано в Life Tasting Blog

Последвайте ни във FacebookInstagram и в Pinterest

Няма коментари:

Публикуване на коментар